Yasal ve Meşru Zemin

BANK-SEN, sendikal mücadeleyi hukuk ve yargı sürecine indirgeyen dar yaklaşımları reddeder; sendikal mücadele için her tür yasal ve meşru zemini etkin bir şekilde kullanır.