İnsanca Bir Yaşam

BANK-SEN, üyelerinin ve çalışanların insanca bir yaşam sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları düzeyde bir ücret için mücadele eder.