Mücadeleci Politika

BANK-SEN, başta banka ve sigortacılık işkolunda olmak üzere işçi sınıfını bölen, ayrıştıran ve ortak hareket etmesini engelleyen her tür ideoloji, anlayış ve politika ile mücadele eder.