Sınıf Sendikacılığı

BANK-SEN, uzlaşmacılığı ve ücret sendikacılığını değil; sınıf mücadelesine dayanan sınıf sendikacılığını benimser.