Çalışma Bakanı’na taleplerimizi ilettik

Etiket EtiketA Etiket2
DİSK Yönetim Kurulu ve aralarında BANK-SEN Genel Başkanı Duygu Çalışkan’ın da yer aldığı bir heyet, 17 Kasım 2016 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.

Müezzinoğlu’nun Bakanlık görevine gelmesi nedeniyle gerçekleşen ziyarette işçi sınıfının acil talepleri ve beklentilerini içeren bir dosya Bakan Müezzinoğlu’na sunuldu.

Ziyarete DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Alaaddin Sarı ve Mustafa Safvet Yahyaoğlu, üye sendikalarımızdan BANK-SEN Genel Başkanı Duygu Çalışkan, BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, Cam Keramik İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Enerji Sen Genel Başkanı Mehmet Şirin Gürbüz, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Güvenlik Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nuri Toprak katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işçilerin talepleriyle ilgili dosyayı Bakan Mehmet Müezzinoğlu’na sunduktan sonra, DİSK’in çalışma yaşamı ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktardı.

DİSK heyeti toplantıda, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, taşerona kadro, zorunlu BES, sendikal hak ve özgürlükler, işsizlik ve ekonomik duruma dair görüşlerini Bakan’a iletti.

BANK-SEN Genel Başkanı Duygu Çalışkan ise toplantıda bankacılık ve finans işçilerinin sorunlarına dikkat çekti. Sektörde birleşme ya da blok satışlarla el değiştiren bankalarda çalışanların hakları, performans gerekçesiyle somut verilere dayanmayan iş akdi fesihleri, fazla mesai ve sözleşme koşullarını aşan fazla sürelerle çalışma kayıtlarının keyfiyeti önleyecek şekilde şeffaf bir ortamda tutularak bordroya yansıtılması, asıl işlerde çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya alınması, müşteri şikayet hatlarının mobbinge dönüşmemesi için işçi lehine düzenlenmesi, çalışanların beden ve ruh sağlığını tehdit eden yoğun performans ve hedef baskısına karşı TBB ve BDDK gibi kurumların da dahil olacağı önlemler alınması, kadın işçilerin doğum ve süt izinlerinin kullanımında karşılaşılan engeller gibi sorunları dile getiren Çalışkan, Bakanlığın bu konuda sendikaların yanında olması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu ise konuşmasında bu konuları sosyal diyalogu koruyarak müzakere etmeyi önemli bulduklarını söyledi. Müezzinoğlu, banka ve finans işkolundaki sorunlara dair ise sektörde denetimlerin artırılacağını, çalışma ilişkilerinde keyfiyete izin verilemeyeceğini ifade etti.