Bank-Sen 12. Genel Kurul Duyurusu

Etiket EtiketA Etiket2
Sendikamızın 12. Olağan Genel Kurulu 05.12.2021 tarihinde, saat 10:00’da Bostancı Mah. E80 Yanyol Cad. No:2 Posta kodu: 34744 Kadıköy – İstanbul adresindeki Disk/Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi, Kemal Türkler Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 12.12.2021 tarihinde, aynı yerde, aynı saatte, aynı gündemle toplanacaktır. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Sendikamız Ana Tüzüğü gereği çağrımızı bilgilerinize sunarız.

Gündem:

 1. Yoklama ve açılış
 2. Açılış konuşması
 3. Divan seçimi ve saygı duruşu
 4. Genel Başkan adaylarının konuşması
 5. Hesap tetkik, tahmini bütçe, tüzük değişikliği ve kararlar komisyonlarının seçimi,
 6. Kayyım heyeti çalışma ve hesap raporlarının görüşülmesi ( faaliyet raporu, hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, denetleme raporu, bütçe teklifi )
 7. İbra
 8. Genel Yönetim Kurulu’na verilecek yetkilerin belirlenmesi ve yetki verilmesi
 9. Seçimler
  • Genel Yönetim Kurulu ( Asil ve yedekleri )
  • Merkez Denetim Kurulu ( Asil ve yedekleri )
  • Merkez Disiplin Kurulu ( Asil ve yedekleri )
  • Disk – Üst Kurul Delegasyon Seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış

Saygılarımızla

 

BANK-SEN

DEVRİMCİ BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI