29 Ekim 2016 Mesajımızdır!

Etiket EtiketA Etiket2
Parlamenter cumhuriyet, bir halkı tebaa ve kul olmaktan çıkarıp yasalar önünde eşit yurttaşlar haline getirmiş bir devrimi simgeliyor akıllarımızda.

Öyleyse bizim irademiz;
Adaletli bir toplum düzenini, yasalar önündeki eşitlikten gerçek toplumsal eşitliğe dönüştürmeyi; bağımsız, özgür, hakça bir dünyayı işaret ediyor.
Sağlığa, eğitime, akademiye ayrılmayan bütçenin diyanete, savaş politikalarına, iptidai cemaatlere ayrılmasını istemiyor.
Kaynaklarımızın kamu yararına kullanılması şöyle dursun, yağmalanmasını, yerli yabancı sermaye sahiplerine peşkeş çekilmesini istemiyor.
Kadın emeğinin büyüttüğü sektörümüzde kadın istihdamını mümkün kılan en önemli cumhuriyet ilkesi laikliğin hayati olduğunu biliyor ve ilan ediyoruz:
Cumhuriyetin, laikliğin, bilimin, aydınlanmanın, kamuculuğun, ilericiliğin, eşitliğin, yurtta ve dünyada barışın, temel insan haklarının bir adım gerisine düşmeyeceğiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında ülkemizin ilerici ve aydınlanmacı birikiminin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
BANK-SEN