Bank-Sen' den Haberler
İstanbul Genel Üye Toplantımız Gerçekleştirildi
Sendikal Örgütlenme Konulu Eğitimimiz İstanbul'da Gerçekleştirildi
Ziraat Çalışanlarına Çağrımızdır
Fazla Mesai ücretlerine ilişkin Halk Bankası Yönetimi'ne Mektup
Halkbank'ta Fazla Mesai Taahhütnamesi ve Çalışanların Hakları
Yeni Yıl Mesajı
Söz Sırası Halk Bankası Çalışanlarındadır!
HSBC Çalışanları İşini Geri İstiyor!
Taşeronlaşmanın Son Kurbanı: HSBC Çalışanları!
Tüm Ziraat Bankası ve Halk Bankası Çalışanlarına Çağrımızdır!
Baskı ve Şiddete Karşı Direnenlerle Birlikte Alanlardayız!
Tüm Banka, Sigorta ve Finans Sektörü Çalışanlarına Çağrımızdır!
Hükümet Durmazsa Hayatı Durduruyoruz!
Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi Farklı Boyutlarıyla Tartışıldı
Sendikamızdan Açıklama: Kuruluşunun 59. Yılında Vakıfbank'ta Gündem Özelleştirme
Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi: Çalışanlar ve Ülkemiz Açısından Etkileri
Özelleştirme Saldırısına Karşı PTT Emekçilerinin Yanındayız!
Sendikamızdan Tüketici Hakları Derneğine Destek Açıklaması
Bank-Sen'den Etkinlik Daveti
Sendikamızdan 'Örgütlenme Kampanyası'
AKP’nin Sınav Entrikalarının Son Hedefi: Ziraat Bankası’nın Genç Bankacı Adayları
Yeni Sendikal Yasalar Sendikamız Tarafından Düzenlenen Etkinlikte Değerlendirildi
Sendikamız ve Kamu Bankalarının Özelleştirilmesine Karşı Mücadele
'Talanın Adı Sermayeye Peşkeş, Yalanın Adı Halka Arz!'
Sendikamızın 'Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu' ile ilgili Açıklaması
ING Bank Çalışanlarına Çağrı
Banka Sandıkları Raporumuz Yayınlandı
ING Bank’ta Hukuksuzluğa İşe İade Kararı
Ziraat Bankası A.Ş. Raporu Yayınlandı
Bank-Sen'den Yeni Adımlar
Sosyal-İş Sendikası’ndan Bilgi Üniversitesi Emekçileri için Eylem
Pame Grev Destek Mesajı
Emek Haberleri
Sektör Haberleri
DİSK' ten Haberler
DİSK İstanbul Temsilciliği
Fazla Mesai ücretlerine ilişkin Halk Bankası Yönetimi'ne Mektup

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL                                                                                                                                                                

04.02.2014


Bilindiği üzere sendikal faaliyet ve sendika üyeliği uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarca teminat altına alınan en temel demokratik hakların başında gelmektedir. Sendikamız da bu kapsamda Halk Bankası çalışanlarının sendikal örgütlenmesi için faaliyetlerine devam etmektedir.

Bir sendikanın varlık sebebi ve temel sorumluluğu, üyesi olsun ya da olmasın başta faaliyet yürüttüğü iş kolu olmak üzere çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve kazanımlarını korumak ve geliştirmek için yasal ve meşru zeminde mücadele yürütmektir.

Bu çerçevede faaliyet yürüten sendikamıza, uzunca bir süredir çok sayıda Halk Bankası personelinden çalışma koşullarına dönük olarak birçok şikâyet ulaşmaktadır. Bu şikâyetlerin başında uzun yıllardır fiili olarak fazla mesai yapılmasına karşın fazla mesai ücretinin ödenmemesi gelmektedir.

Yönetiminizin bilgisi dahilinde, 2014 yılı başında yasalarda ve yönetmeliklerde yeri olan fazla mesai uygulaması için işçinin rızasının alınmasına dönük taahhütname imzalatılması girişimleri, ne yazık ki geçmiş yıllarda böyle bir rıza alınmadan ve fazla mesai ücreti ödenmeden fiili olarak fazla mesai yaptırıldığını göstermektedir. Çalışma mevzuatı, normal çalışma süresinin üstünde yapılan çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenmesini işverenin inisiyatifine bırakmayarak zorunlu hale getirmiş, hatta işten ayrılma durumunda dahi geriye dönük olarak bu ücreti talep etme hakkı tanınmıştır.

Sendikamız, fazla mesai uygulaması ile ilgili olarak çalışanların büyük bir bölümünün ve üyelerimizin yanıt beklediği sorular hakkında tatmin edici yanıtlar talep etmeyi çalışanların en doğal hakkı olarak görmektedir.

Bu bağlamda Halk Bankası çalışanları, geçmiş yıllarda yapılan fazla mesailere ilişkin olarak yakın dönemde herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağını; yapılacaksa bu ödemelerin hangi kapsamda ve nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilmeyi talep etmektedirler.

Bilindiği üzere, çalışma mevzuatında fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı belirtilmektedir. Çalışanlar, bu konuda üst limit olan yıllık 270 saatlik fazla mesai süresinin nasıl hesaplandığı ve tespit edildiği hususuna açıklık getirilmesini ve geriye dönük fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgilendirilmek istemektedirler.

Sendikamız, çalışanların talebini kendi talebi olarak sahiplenmektedir. Fazla mesailerle ilgili olarak dile getirilen soru(n)lara ilişkin olarak yönetiminizce net yanıtlar üretileceğini ve yönetiminizin çalışanları ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla hareket edeceğini öngörüyoruz. BANK-SEN olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve çalışanların hak kayıplarına yol açacak her tür adım karşısında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Yorum yapmak için Kullanıcı Girişi yapın veya Kayıt Olun .
 
Yorumlar